Jsme Vám k dispozici (Po-Pá 9-17, So 9-11)

Záruční opravy

Odeslání zboží do naší firmy nebo do servisu

Zásilku při odesílání pojistěte proti poškození, pokud to charakter zboží vyžaduje. Zásilku zaslanou prostřednictvím přepravní společnosti bez označení nebo pojištění proti poškození nebude možné v případě poškození u přepravce reklamovat. Na možnosti zaslání křehkého sortimentu se informujte u svého přepravce.

Přístroje zasílejte vždy bez baterií. V zásilce vždy uvádějte, z jakého důvodu zásilku posíláte, přiložte též fakturu (případně kopii), kterou jste obdrželi při nákupu.

Záruku můžete uplatnit:

- Zasláním na adresu autorizovaného servisu. Seznam servisních středisek naleznete také ZDE.

- U naší společnosti buď zasláním na naši adresu uvedenou níže nebo osobním předáním na naší prodejně v Jičíně.

Při zasílání zboží v rámci záruky si u nás můžete objednat přepravu prostřednictvím DPD nebo Zásilkovny. Zboží bude svezeno bezplatně. Po vyřízení vám bude zásilka dodána také bezplatně.

Při zaslání je třeba zabalit výrobek do originálního (případně jiného) obalu a potom do další krabice, aby nedošlo k poškození a krabici přelepit. Zabalení prosím věnujte velkou pozornost, v případě nedostatečného zabalení může dojít k nevratnému poškození.

Do zásilky je nutné přiložit fakturu nebo záruční list nebo alespoň číslo objednávky a popis závady.


Zaslání v rámci záruky přes Zásilkovnu (není vhodné pro velké zásilky nad 50 cm):
Je to jednoduché...Stačí balíček zanést na jakoukoliv pobočku Zásilkovny - pokud zde uvedete kód 97 97 96 07, tak nemusíte vyplňovat žádnou adresu - zásilka bude automaticky odeslána k nám a pro Vás bez jakéhokoliv poplatku. Pobočky Zásilkovny: https://www.zasilkovna.cz/pobocky


Zaslání v rámci záruky přes DPD
 (vhodné i pro velké zásilky nad 50 cm):

Pro objednání přepravy je třeba nám zaslat e-mail obchod@hodinarstvi.cz, do něj uveďte:

- číslo vaší objednávky (var. symbol z faktury)

- telefonní číslo

- adresu pro vyzvednutí a opětovné dodání

- pracovní den, kdy má být zásilka vyzvednuta (je třeba objednávat 2 pracovní dny před uvedeným datumem)

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.

Vyřízení reklamace

V případě, že se na dodaném výrobku během záruční doby projeví závada, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, zákazník má právo na reklamaci zboží.

Závadu je nutné popsat a zboží zaslat na adresu servisního střediska - kontakt na autorizovaná servisní střediska naleznete v záručním listu, na faktuře, kterou jste obdrželi s výrobkem nebo v sekci: SERVISNÍ STŘEDISKA

 

V případě nejasností nás kontaktujte na e-mail: obchod@hodinarstvi.cz

 

Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu - není to podmínkou, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž nutné, aby kupující předložil záruční list případně prodejní doklad (fakturu nebo prodejku).

 

Je-li závada na zboží opravitelná, je bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Lhůta 30 dní se započítává od přijetí zásilky do odeslání přepravní službou.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

a) porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou

b) neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou

c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci

d) zboží bylo poškozeno živly

e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci

f) zboží bylo poškozeno zapojením do sítě, neodpovídající příslušné ČSN

g) poškození zboží při přepravě ( nutno řešit s dopravcem )

h) mechanické poškození, které nebylo uplatněno ihned po převzetí zboží